Kutse omistamine

Väljastatavad kutsed

 • Mäetehnik, tase 5
  Kutse väljastamise õigus kuni 25.04.2027
 • Mäeinsener, tase 6
  Kutse väljastamise õigus kuni 25.04.2027
 • Diplomeeritud mäeinsener, tase 7
  Kutse väljastamise õigus kuni 25.04.2027
 • Volitatud mäeinsener, tase 8
  Kutse väljastamise õigus kuni 25.04.2027


Kutse andja

MTÜ Eesti Mäeselts

Kontaktisik:        Helis Pormeister
Email:                   kutseomistamine@maeselts.ee
Telefon:              +372 51 414 97


Kutse andmise ning menetlemise kord


Esitatavad dokumendid

 1. täidetud kutseomistamise taotlus (vastavalt Eesti Mäeseltsi vormile). Ava taotlus;
 2. haridust tõendav dokument ja hinneteleht või akadeemiline õiend;
 3. täiendusõppe läbimist tõendavad tõendusmaterjalid;
 4. tööalast kompetentsust tõendav portfoolio ehk erialast tööd tutvustav dokumentide või nende koopiate kogum (vastavalt Eesti Mäeseltsi vormile). Ava portfoolio;
 5. CV, isikut tõendava dokumendi koopia;
 6. maksekorraldus või garantiikiri.

Taotlusvoorud 2024 aastal

I taotlusvoor29.01 – 11.02.2024otsused 12.03.2024
II taotlusvoor  22.04 – 05.05.2024otsused 04.06.2024
III taotlusvoor 30.09 – 13.10.2024otsused 12.11.2024

Kutse taotlemise tasu

KutseKutseeksami (kutseomistamise) tasuTaastõendamise tasu
Mäetehnik, tase 5119.00 €76.00 €
Mäeinsener, tase 6153.00 €121.00 €
Diplomeeritud mäeinsener, tase 7263.00 €181.00 €
Volitatud mäeinsener, tase 8348.00 €199.00 €

Panga info makse tegemiseks

MTÜ Eesti Mäeselts
Swedbank EE062200221056578394
Viitenumber 124452


Kutsekomisjon

Kutsekomisjoni esimees

 • Vesta Kaljuste, Eesti Mäeselts 

Kutsekomisjoni aseesimees

 • Heini Viilup, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit           

Kutsekomisjoni liikmed

 • Helena Gailan, Kliimaministeerium
 • Arno Paikles, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
 • Jaan Kallandi, Eesti Geodeetide Ühing
 • Arvi Hamburg, Eesti Inseneride Liit
 • Karin Robam, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut
 • Jürgen Aluoja, OÜ J. Viru Markšeideribüroo
 • Allan Viil, Enefit Power AS
 • Viktor Andrejev, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž


Hindamisjuhendid