Juhatus

Vesta Kaljuste
juhatuse esimees

Tõnis Eensaar
juhatuse aseesimees

Heini Viilup
juhatuse liige

Karin Robam
juhatuse liige

Aleks Strazdin
juhatuse liige

Juhatuse kontakt:
Email: juhatus@maeselts.ee
Telefon: