Liikmeks astumine

Füüsilise liikme liitumine

  1. Tutvuge Seltsi põhikirjaga. Seltsi liikmeks võetakse vastu avalduse põhjal juriidilised isikud ja kõrgharidusega füüsilised isikud, kes tunnistavad Seltsi põhikirja, maksavad liikmemaksu ja võtavad aktiivselt osa Seltsi tööst; noorliikmeteks võivad astuda mäe- või geoloogia erialal õppivad üliõpilased.
  2. Saatke allkirjastatud liikmeks astumise avaldus koos oma cv-ga juhatusele (juhatus@maeselts.ee) .
  3. Tasuge liikmemaks (juhatuse negatiivse otsuse puhul tasutud liikmemaks tagastatakse).
  4. Juhatus teeb uue liikme vastu võtmise otsuse 14 päeva jooksul.

Juriidilise liikme liitumine

Liitumisprotseduur on sama. Täidetud liitumisavaldus palun saata EMS juhatusele.