Auliikmed

EESTI MÄESELTSI AULIIKMED – TITULEERITUD EESTI MÄEMEHED

Eesti Mäemees 2005
Väino Viilup
(1928…2021)
TTÜ mäeinsener 1952
Eesti Põlevkivikoondise ja kaevanduste tippjuht
Arendas ja säilitas Eesti mäetööstuse
Eesti Mäemees 2006
Enno Reinsalu
(1936)
TTÜ mäeinsener 1960, PhD 1969
Professor
Arendas Eesti mäeteadust
Eesti Mäemees 2006
Nikolai Varb
(1931…2017)
TTÜ mäeinsener 1956
Mitme põlevkivikaevanduse ja ettevõtte tippjuht
Arendas ja toetas Eesti mäendust
Eesti Mäemees 2006
Ülo Tambet
(1932….2021)
TTÜ mäeinsener cum laude 1956
Eesti Põlevkivikoondise ja Tehnilise Järelevalve juht
Toetas Eesti mäendust
Eesti Mäemees 2007
Enn Loko
(1942)
TTÜ mäeinsener 1966
Eesti põlevkivikoondise ja mitme kaevanduse tippinsener
Eesti Mäemees 2007
Alo Adamson
(1939…2013)
TTÜ mäeinsener 1966, PhD 1975
Professor
Uuendas ja arendas ja Eesti mäeõpet
Eesti Mäemees 2007
Lembit Eigo
(1932…2012)
TTÜ mäeinsener 1955
Lõhketööde ekspert
Eesti Mäemees 2008
Paul Vesiloo
(1930…2012)
TTÜ mäeinsener 1955
Juhtis ja arendas põlevkivi avakaevandamist ning kaevandatud alade korrastamist
Eesti Mäemees 2009
Vennis Järvet
(1932)
TTÜ mäeinsener 1967
Korraldas Eesti mäetehnilist järelevalvet
Eesti Mäemees 2010
Enn Vaher
(1933…2015)
TTÜ mäeinsener Cum laude 1956
Arendas Eesti põlevkivi tootmise mäetehnikat
Eesti Mäemees 2011
Arvi Toomik
(1937… 2021)
TTÜ mäeinsener 1960, PhD 1974
Uuris ja arendas põlevkivi keskkonnaohutut kaevandamist
Eesti Mäemees 2012
Vello Kattai
(1938)
Irkutski polütehnilise instituudi geoloogiainsener 1962,
PhD 1985
Uuris ja määras Eesti põlevkivi varu
Eesti Mäemees 2012
Johannes Viru
(1937…2017)
Korraldas ja juhtis mäemõõdistamist, kaardistas kõik Eesti allmaakaevandused
Eesti Mäemees 2013
Viktor Undusk
(1938)
TTÜ mäeinsener 1962, PhD
Uuris, projekteeris ja katsetas põlevkivi allmaakaevandamise tehnoloogiaid
Eesti Mäemees 2013
Eino Tomberg
(1930…2020)
TTÜ mäeinsener 1954
Uuris ja väärtustas Eesti lubjakivi kaevandamist ja utiliseerimist
Eesti Mäemees 2015
Vladimir Libman
(1955)
Juhib ja arendab tõhusat ning keskkonnasõbralikku ehituslubjakivitööstust
Eesti Mäemees 2016
Vello Tohver
(1940)
TTÜ mäeinsener 1967
Mitme kaevanduse tippinsener Eesti põlevkivikoondises
Eesti Mäemees 2017
Valdo Prommik
(1936)
TTÜ mäeinsener 1959
Eesti Mäemees 2018
Aivo Viirlaid
(1943)
TTÜ mäeinsener 1967
Mitme kaevanduse tippinsener Eesti põlevkivikoondises
Eesti Mäemees 2019
Jaan Surva
(1937)
TTÜ mäeinsener 1964
Mitme kaevanduse tippinsener Eesti põlevkivikoondises
Eesti Mäemees 2020
Robert Karpelin
(1954)
TTÜ mäeinsener 1978
Mitme Eesti põlevkiviettevõtte tippinsener
Eesti Mäemees 2023
Erik Väli
(1959)
TTÜ mäeinsener 1986, PhD 2011
Mitme Eesti põlevkiviettevõtte tippinsener, TTÜ GI mäeosakonna juhataja
Eesti Mäemees 2024
Erki Niitlaan
(1976)
TTÜ mäeinsener 2007
Inseneribüroo STEIGER juhataja

Statuut

EESTI MÄESELTSI AULIIGE – EESTI MÄEMEES

  1. Eesti Mäeseltsi (edasises EMS) auliige – Eesti Mäemees (edasises – auliige) on mäendusringkonnas üldise tunnustuse ja austuse pälvinud isik, kes on pikka aega juhtinud mäeettevõtteid, -asutusi või -institutsioone (näiteks mäetootmisettevõtet või nende koondist, valitsusasutuse mäendusalast institutsiooni, teadus- või õppeasutuse mäendusalast institutsiooni)
  2. Auliikme valib EMS juhatus konsensuse alusel ja kuulutab välja mäeseltsi üldkoosolekul. Auliikmeid ei nimetata sagedamini kui üks kord aastas ja ainult üks liige korraga
  3. Kui auliige ei ole EMS liige, saab ta selleks. Auliige ei maksa EMS liikmemaksu
  4. Auliige saab auliikme märgi ja võib kasutada tiitlit Eesti Mäemees

Vastu võetud EMS juhatuse 03.2005 istungil