Mäekonverents 2024

2024. aasta  Eesti Mäekonverents toimus koos Rasketehnika massiga HEMA (Heavy Machinery Fair) 22. ja 23. mail Saue vallas uuel hipodroomil.

KOLMAPÄEV 22.05


MTÜ Eesti Mäeseltsi üldkoosolek

1. EMS juhatuse 2023. a tegevus- ja majandusaruanne, aruande kinnitamine – Vesta Kaljuste

2. Kutse andmise aruanne – Helis Pormeister

3. Mäeringi tegevuse aruanne  – Jan-Erik Vaher

4. Juhatuse valimine 

5. Teised tõstatatud küsimused


Eesti Mäekonverents 2024 ettekanded:

Avasõnad ja sissejuhatus- Vesta Kaljuste, Eesti Mäeseltsi esimees

Regulatiivsed väljakutsed maavarade kaevandamise sektorisEne Jürjens, Kliimaministeerium, Maavarade osakond

Riigi huvi maavarade kaevandamise ja kaevandamise roll regionaalses majandusarengus. Kuidas kaevandamisest ja väärindamisest Eesti majandusele kasu sünnib?Kaspar Peek, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna osakond

Avaliku sektori ja kaevandajate partnerlus: Edukad näited ja õppetunnid. Kuidas riik ja kaevandajad teevad omavahel koostööd.Rein Voog, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit

Avalik huvi maapõue valdkonnas. Elanike kindlus – kas ja mida saaksid kaevandajad kindlustunde tekitamiseks pakkuda.Martin Nurme, Keskkonnaamet, Maapõue büroo

Uutest loodusressurssidest.Vesta Kaljuste, Energiasalv Pakri OÜ

Kaevandamise olulisus valla ja piirkonna jaoks – koostöövõimalused ja väljakutsed. Majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju vallale – Birgit Panksepp, Saue Vallavalitsus

Riigi ja erasektori koostöö Iirimaa näitel (inglise keeles). – Tony Hand, Tallinna Tehnikaülikool Geoloogia instituut

Konverentsi kõnejuht: Aleks Strazdin


NEJAPÄEV 23.05.2024

Eksklusiivne mäendusvaldkonna tuur, kus juhtivad ettevõtted tutvustavad oma tipptasemel tehnoloogiaid ja teenuseid. See kureeritud kogemus on loodud spetsiaalselt mäendusvaldkonna spetsialistidele, pakkudes sügavamat ja erialasemat ülevaadet sektori uuendustest ning väljakutsetest. Tuuril saab praktilist informatsiooni ja olulisi kontake.

Päeva teine pool keskendub rasketehnika ohutule kasutamisele. Räägitakse, kuidas käituda, mida teha ja mida jälgida, et tagada töötajate ja keskkonna turvalisus rasketehnika kasutamisel.


Fotode autor on fotograaf Ants Liigus


Eesti Mäekonverents 2024 sponsorid:

Kuldsponsor
Kuldsponsor
Hõbesponsor
Pronks sponsor
Toetaja
Toetaja
Toetaja