MTÜ Eesti Mäeselts peamised tegevused

1. Kutse andmine

2. Mäekonverentsi korraldamine

3. Põlevkivi standardimine

4. Bakalaureuseõppe stipendiumite andmine

5. Mäenduse eriala propageerimine