MTÜ Eesti Mäeselts tegevused

2015. a peamised tegevused on olnud:

1. Kutse andmine

2. Ehitusmaavarade kaevandajate foorumi korraldamine

3. Põlevkivi standardimine

4. Bakalaureuseõppe stipendiumite andmine