Test Test Test

www.maeselts.ee

Kutse andmine

 Kutse taotlemiseks vajaliku info leiab rubriigist Kutse Andmine.

2015. a taotlusvoorude kokkuvõtted

I taotlusvoor

Aasta esimeses taotlusvoorus esitati 20 taotlust (4 mäeinseneri ja 16 diplomeeritud mäeinseneri tasmetele), millest 2 oli maardlate uuringu, 8 allmaakaevandamise ja 10 pealmaakaevandamise spetsialiseerumistega.

Lõpptulemusena väljastati 19 kutsetunnistust, nendest kahel juhul tehti vastavalt hindamiskomisjoni soovitusele taotlejale ettepanek taodelda 7 taseme asemel 6 taseme kutset, millega taotlejad olid nõus. Taotlusvoorus tehti üks negatiivne otsus allmaakaevandamise spetsialiseerumise puhul (puudus piisav praktiline töökogemus), mille taotleja vaidlustas, kuid lisaselgituste saamisel aktsepteeris kutsekomisjoni otsust.

II taotlusvoor 

Teises taotlusvoorus esitati 18 taotlust (6 mäetehniku, 2 mäeinseneri, 6 diplomeeritud mäeinseneri ja 4 volitatud mäeinseneri tasemetele), millest 7 oli allmaakaevandamise ja 5 pealmaakaevandamise spetsialiseerumistega (meeldetuletuseks, et mäetehnikute tasemel spetsialiseerumine puudub).

Väljastati 17 kutset ja mäetehniku tasemel tehti ühel juhul negatiivne otsus (puudus piisav praktiline töökogemus).

III taotlusvoor 

Aasta viimases taotlusvoorus esitati 11 taotlust (1 mäetehniku, 7 mäeinseneri ja 3 diplomeeritud mäeinsneri tasemele), millest 1 oli allmaakaevandamise ja 10 pealmaakaevandamise (sh mäetehnik) spetsialiseerumisega.

Väljastati 11 kutset. Kaks taotlejat loobusid vastavalt teadus ja õppetööö (7 tase) ning tehniliste jooniste koostamise (6 tase) kompetentsuse taotlemisest vastavalt hindamiskomisjoni soovitustele.