Test Test Test

www.maeselts.ee

Mäetehnikute täiendkursus 24.03.2022

TTÜ Geoloogia instituut korraldab täiendkoolituse mäetehnikutele 24. märtsil 2022 TTÜ raamatukoguhoones II korrus, ruum LIB-215.

Osalustasu: MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 249 eurot, kõigile teistele 279 eurot. Registreerimine hiljemalt 22.03.2022.

Täiendkoolitus annab 8 TP.

Täiendkoolikoolitus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine SIIT

 

Lõhketööde teemaline täiendkursus, 03-04.03.2022

TTÜ Geoloogia instituut korraldab lõhketööde teemalise täiendkoolituse 3.-4 märts 2022 TTÜ raamatukoguhoone II korrus, ruum LIB-215.

Osalustasu: MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 289 eurot, kõigile teistele 339 eurot. Registreerimine hiljemalt 01.03.2022.

Täiendkoolitus annab 13 TP.

Täiendkoolikoolitus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine SIIT

 

Droon-fotogrammeetriline mõõdistus ja sellel põhinev modelleerimine 04.02.2022

4. veebruaril 2022 kell 10.00 13.15 toimub praktiline veebikoolitus, mille eesmärk selgitada droon-fotogrammeetrilise meetodi põhimõtteid. Praktiliste näidete ja akadeemilise kirjanduse põhjal käsitletakse valitud töövõtete mõju modelleerimistulemustele ning antakse soovitusi optimaalsete töövõtete ning mõõdistus- ja modelleerimisparameetrite valikuks.

Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolituse läbinu: 

 • teab droon-fotogrammeetrilise meetodi võimalusi ning erinevaid kasutusviise
 • on teadlik erinevate töövõtete mõjust saavutatavatele modelleerimistulemustele
 • oskab valida sobivad töövõtted ja mõõdistusparameetrid vastavalt töö iseloomule
 • on kursis RTK-GNSS tüüpi droonidega kaasnevate eripäradega mõõdistusel ja andmetöötlusel

Maksumus
Registreerides kuni 1. veebruarini 2022 kehtib soodushind 159 € + km (190,80 €), 
hiljem tavahind 189 € + km (226,80 €).

Rohkem infot ja registreerimine: https://addenda.ee/droon-fotogrammeetria

 

Lõhketööde täiendkursus, 16-18.02.2022

 

Kolmepäevane täiendkursus toimub ajavahemikul 16.02-18.02.2022TalTech Geoloogia instituudi Särghaua õppekeskuses. Kursus toimub inglise keeles.

 

Lisainfo lektorite kvalifikatsiooni kohta:

 

Tomi Kouvonen:

 • 2001 graduated for Military Engineer (equal to Bachelor level)
 • 2014 graduation for Civil Construction Engineering (Bachelor level)
 • 2020 Graduation for Foreign Trade Specialists
 • Shotfirer licenses since 2001
 • Master shotfirer license since 2006
 • Blasting supervisor license since 2017
 • Government specialists to organize final exams for shotfirer since 2017

 

Teele Tuuna:

 • Inglismaa-"Lõhkeaine ohutuse ülevaataja tunnistus”, Tase 3
 • Lõhkemeistri tunnistused: allmaa, pealmaa ja erilõhketööde kohta- kõik Tase 5
 • PECCS koolitus (koostatud Euroopa spetsialistide poolt) - lõhkeainete ja lõhketööde teemal

 

EMTELi poolt kinnitatud, et antud kursus kvalifitseerub EMTELi lõhkaja ja lõhkemeistri nõutava koolituse alla, seega antud kursuse läbimist tõendav tunnistus on pädev taotlemaks/taastaotlemaks lõhkaja või lõhkemeistri kutset.

 

Kolmepäevase kursuse osalustasu: 790 EUR - MTÜ Eesti Mäeseltsi liikmetele ja teistele 900 EUR. 

Kursuse hind sisaldab kahte ööbimist kohapeal ja toitlustust (hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid).

 

Täiendkursus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul.

Täiendkursuse kava SIIT.

 

Registreerimine hiljemalt 11.02.2022 SIIN või e-maili teel karin.robam@taltech.ee

 

TTÜ Geoloogia instituudi tiendkoolituste plaan 2022

Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituudi täiendkoolituste aastaplaan 2022 on leitav SIIT. Iga kursuse täpsem sisu ja toimumisaeg on veel selgumas ja täpsem info konkreetse koolituse kohta saadetakse välja enne koolituste toimumist.

 

Kaevetööd avalikul maa-alal ja eramaal vastavalt muudetud õigusaktidele 21.01.2022

Kaevetööd avalikul maa-alal ja eramaal vastavalt muudetud õigusaktidele 21. jaanuaril 2022 kell 09.00-14.15

Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ning praktikale. Esitatakse juhiseid kaevetööde dokumenteerimiseks tegutsedes avalikus kasutuses oleval maa-alal või eramaal. Koolitusel saavad osalejad teadmisi kaevetööde ja kaevetöödega seonduvate ehitustööde projekteerimiseks, hangete korraldamiseks, kaevetööde tegemiseks ning dokumentide haldamiseks.

Täiendkoolitus annab 3,6 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolitaja - Sulev Puumeister, SKP ehitus- ja õigusbüroo OÜ juhataja.

Toimumiskoht
Koolitus toimub nii veebis kui ka e-õppes. Registreerumisel koolitusele saab valida, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.
Registreerides kuni 14. jaanuarini 2022 kehtib soodushind 169€ + km, hiljem tavahind 199€ + km. 

Rohkem infot ja registreerimine: https://addenda.ee/kaevetood-avalikul-maa-alal-ja-eramaa-21-01-22

 

Pinnaseteadus ja -mehaanika. Vaiad 18.01.2022

 
Pinnaseteadus ja -mehaanika. Vaiad. 18. jaanuaril 2022 kell 09.00-16.15

Koolituse eesmärk on anda põhiteadmised pinnastest hoone all, põhjavee atsemest ja kõikumisest, geodünaamilistest protsessidest ja nähtustest. Samuti näidata nende seoseid inimtegevuse, projekteerimise, ehitamise ja ehitiste kasutamisega. Koolituse käigus tuuakse praktilisi näiteid ja arvutusskeeme, et hinnata pinnaseteadusega seonduvaid probleeme projekteerimisel ja ehitamisel.

Täiendkoolitus annab 9,6 TP.

Koolitaja - PhD Mait Mets, volitatud ehitusinsener EKR tase 8.

Toimumiskoht
Koolitus toimub nii veebis kui ka e-õppes. Registreerumisel koolitusele saab valida, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.
Registreerides kuni 13. jaanuarini 2022 kehtib soodushind 189 € + km, hiljem tavahind 229 € + km. 

Rohkem infot ja registreerimine: https://www.addenda.ee/pinnaseteadus

 

Vesi geotehnikas 12.11.2021

Vesi geotehnikas. 12. novembril 2021 kell 09.00-16.15

Koolituse eesmärk on anda ülevaade vete klassifikatsioonist, pinnase veejuhtivuse hindamisest, veesisalduse mõjust pinnase omadustele ja veega kaasnevate geotehniliste nähtuste ja protsesside olemusest. Koolitusel osalemine võimaldab täpsemalt hinnata neid probleeme projekteerimisel ja ehitamisel.

 • Vesi, kui mõjur
 • Vete klassifikatsioon
 • Darcy seadus
 • Filtratsiooni moodul ja selle hindamine
 • Vesi ja süvendid
 • Vesi ja pinnase omadused
 • Vesiliiv – ebavesiliiv
 • Karst
 • Kallaste errosioon
 • Pundumine ja niiskusvajumine
 • Veealandus- drenaaž
 • Maapinna vajumine
 • Case history

Täiendkoolitus annab 9,6 TP.

Koolitaja - PhD Mait Mets, volitatud ehitusinsener EKR tase 8.

Toimumiskoht
Koolitused toimuvad nii saalis kui ka veebis. Saalikohtade arv on piiratud. Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.
Registreerides kuni 5. novembrini 2021 kehtib soodushind 189 € + km, hiljem tavahind 229 € + km. 

Rohkem infot ja registreerimine: https://www.addenda.ee/vesi-geotehnikas

 

Maa-aluste rajatiste püsivus. Süvendid 3.12.2021

Maa-aluste rajatiste püsivus. Süvendid. 3. detsembril 2021 kell 09.00-16.15
Koolituse eesmärk on anda ülevaade maa-alustest rajatistest, nende rajamisega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja võimalused rajatiste püsivuse suurendamiseks. Koolitusel osalemine võimaldab paremini lahendada maa-aluste rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele kaasnevaid probleeme.

 • Maa-alused rajatised
 • Süvendite püsivus
 • Aktiiv ja passiiv surve
 • Süvendite toestamine
 • Veealandus. Selle mõjud
 • Ankrud. Nende kasutamine
 • Ankrute kandevõime
 • Case history

Täiendkoolitus annab 9,6 TP.

Koolitaja - PhD Mait Mets, volitatud ehitusinsener EKR tase 8.

Toimumiskoht
Koolitused toimuvad nii saalis kui ka veebis. Saalikohtade arv on piiratud. Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.
Registreerides kuni 25. novembrini 2021 kehtib soodushind 189 € + km, hiljem tavahind 229 € + km. 

Rohkem infot ja registreerimine koolitusele: https://www.addenda.ee/syvendid

 

Mäeinseneride täiendkoolitus 29-30.06.2021

29. - 30. juunil 2021 korraldab TalTech Geoloogia instituut mäeinseneride online täiendkoolituse Teams keskkonnas.

Osalustasu: MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 199 eurot, kõigile teistele 179 eurot.

Täiendkoolitus annab 8 TP.

Täiendkoolikoolitus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine SIIT

 

Mäeinseneride täiendkoolitus 9-11.06.2021

TalTech Virumaa kolledž korraldab 9. - 11. juuni 2021 mäeinseneride online täiendkoolituse - tänapäevased mäetehnoloogiad. Koolituse peamised teemad saavad olema:

- allmaatööde põhiküsimused laugete kihtide kaevandamisel madalal sügavusel;
- koristus- ja ettevalmistustööde tänapäevased tehnoloogiad;
- kaevandamisel teostatavad geomehhaanilised ja markšeideritööd;
- kaevandusseadmete kasutamise tõhusus ja ohutus

Koolitus toimub vene keeles ja annab 30 täiendkoolituse punkti (TP). Registreerumise tähtaeg 07.06.2021.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine SIIT ja SIIT

 

Mäeinseneride täiendkoolitus 19.03.2021

19. märtsil 2021 korraldab TalTech Geoloogia instituut mäeinseneride online täiendkoolituse Teams keskkonnas.

Osalustasu: MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 140 eurot, kõigile teistele 159 eurot.

Täiendkoolitus annab 6 TP.

Täiendkoolikoolitus toimub vähemalt 10 osaleja osavõtul.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine SIIT

 

Mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolitus

23. oktoobril 2020 korraldab TalTech Geoloogia instituut Tallinna Tehnikaülikoolis mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolituse.

Osalustasu: MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 160 eurot, kõigile teistele 175 eurot.

Täiendkoolitus annab 7 TP.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine SIIT

 

Täiendkoolitud PERC Standard

13. - 14. märtsil 2020 korraldab Eesti Mäeselts ja Eesti Geoloogia Selts PERC koolituskursuse Tallinnas Tallinna Tehnikaülikoolis, Koolitus annab ülevaate alustest, millel põhinevad rahvusvahelised maavara uuringute koodeksid ja standardid. Erilist rõhku pannakse PERC aruandlusstandardile (Reporting Standard). Koolituse peamiseks fookuseks on nn päedeva isiku (Competent Person) roll ning vastutused maavara uuringute hindamisel ja aruandlusel PERC Reporting Standard 2017 järgselt.

Koolituse maksumus 250 eurot (200 eur EGEOS ja EMS liikmetele ning EurGeol tiitli hoidjatele). Registreerimise tähtaeg 6.03.2020. 

Koolituse eest saab 17 TP mahus täiendõppe punkte.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine SIIT.

 

Mäeinseneride täiendkoolitus

28. - 29. novembril 2019 korraldab TalTech Virumaa kolledž Kohtla-Järvel mäeinseneride täiendkoolituse. Koolitus toimub vene keeles.

Osalustasu: MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 270 eurot, kõigile teistele 300 eurot.

Täiendkoolitus annab 20 TP.

Täpsem info koolituse kohta ja registreerimine SIIT.

 

Mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolitus

29. novembril 2019 korraldab TalTech Geoloogia instituut Tallinnas mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolituse.

Täiendkoolituse kava ja informatsioon registreerumise kohta leiate SIIT.

Osalustasu: MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 160 eurot, kõigile teistele 175 eurot.

Registreerimine hiljemalt 27.11.2019, karin.robam@taltech.ee, tel 620 3854

 

TalTech Geoloogia Instituudi täiendkoolitused

 

SIIT leiab TalTech Geoloogia Instituudi korraldatavate täiendkoolituste aastaplaani 2019/2020.

Info koolituste kuupäevade ja täpsema programmi kohta antakse jooksvalt esimesel võimalusel antud lehel.

 

 

Mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolitus 5.04.2019

5. aprillil 2019 korraldab TalTech Geoloogia instituut Tallinnas mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolituse.

Täiendkoolituse kava ja informatsioon registreerumise kohta leiate SIIT.

Täienduskoolitus annab 6 TP.

Osalustasu: MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 160 eurot, kõigile teistele 170 eurot.

Registreerimine hiljemalt 02.04.2019, karin.robam@taltech.ee, tel 620 3854

 

Täiendkoolitused markšeideritele 2019

Lähiajal on tulemas täiendkoolitused markšeideritele.

29. märtsil toimub geodeesiaalane täiendkoolitus EMÜ geomaatika õppetoolis. Täpsem info SIIT

04. ja 05. aprillil toimuvad Tallinna Tehnikaülikoolis ehitusgeodeesia täiendkoolitused. Täpsem info SIIT ja SIIT