Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine

 Käesoleva aasta maikuus moodustati Põlevkivi Kompetentsikeskuse juurde valdkondlik standardimise tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“.

Tehnilise komitee loomise eesmärgiks oli korrastada ja viia rahvusvaheliste nõuetega vastavusse põlevkiviga seotud standardid ning koondada valdkondlike standarditega tegelemine ühe kindla organisatsiooni struktuuri juhtimise alla.

Komitee tegeleb põlevkivi kaevandamise ja töötlemise tehnoloogia, põlevkiviõli tootmise ja põlevkivikeemia, põlevkivi energeetika ning aherainete ja jääkproduktide töötlemise valdkonna standardimisega.

Tehnilise komitee liikmed on praegu Viru Keemia Grupp AS, Eesti Energia AS, Kiviõli keemiatööstuse Varad OÜ, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut, Eesti Mäeselts MTÜ, TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus.

Praegu on komitee poolt üle tehtud ettepanek pikendada standardite uue ülevaatuse tähtpäeva kuni 31.05.2020.a. järgmistel põlevkivivaldkonna standarditel:

Lisaks võtavad tehnilise komitee liikmed osa sama valdkonna Euroopa standardite ülevaatusest mida on võimalik ka kommenteerida ja teha ettepanekuid muudatuste sisseviimiseks.

Kontakt:

Ants Vannus ( ants[at]maeselts.ee )