Mäeinseneride, mäetehnikute ja projekteerijate täiendkoolitus 28.09.2018

Olete oodatud mäeinseneride, mäetehnikute ja projekteerijate täienduskoolitusele 28 septembril 2018 Tallina Tehnikaülikoolis. Koolitus annab 7 täienduskoolituspunkti. Kava vaata siit.


Registreerimine kuni 26.09., karin.robam@ttu.ee, tel 620 3854

 

Mäekonverents 2018

 Hea mäeseltsiline!

Tähelepanu! Muutunud on Jõhvi bussi välumise aeg. Buss väljub 6:15.

Lisaks Eesti Vabariigile saab 100 aastaseks ka mäehariduse kants Tallinna Tehnikaülikool. Juubeli tähistamiseks kutsume Teid 2018. aasta Mäeseltsi üldkoosolekule ja Mäekonverentsile, mis toimub 11.05.2018 Tallinnas, Tallinna Tehnikaülikooli Mektory hoones. 

Enne konverentsi toimub ka iga-aastane üldkoosolek. Seekordsel koosolekul on kavas ka uue juhatuse valimine, mistõttu on osavõtt eriti oluline. Kes kohale ei saa tulla palune leidke endale keegi keda oma häälega volitada! Kõik kes soovivad enda või kellegi teise kandidatuuri üles seada palume sellest teada anda.

Üldkoosolekule järgneb konverents. Tähtpäevale kohaselt on konverentsi teemaks "Mäenduse areng läbi hariduse ja teaduse" ehk pöörame oma pilgu mäehariduse ja -teaduse minevikule ning tulevikule. Pärast konverentsi ettekandeid toimuvad TTÜ ruumides erinevad hariduse ja teaduse teemalised töötoad. Traditsiooniliselt toimub pärast konverentsi pidulik õhtusöök kus kuulutame välja auliikme ja täname sponsoreid. Seejärel jätkame järelpidustustega.

Planeeritud päevakava

9:00 - 9:30 Kogunemine, registreerimine

9:30 - 11:30 Eesti Mäeseltsi üldkoosolek

11:30 - 12:00 Kohvipaus

12:15 - 17:15 Konverents, moderaator Arvi Hamburg

Avasõnad - Renno Veinthal

12:15 - 12:45 TTÜ põlevkivitehnoloogia professuur ja selle väljakutsed. Ettepanekud mäemeestele - Alar Konist

12:45 - 13:15 Industry 4.0 väljakutsed ja mäeettevõtete võimalused - Kristo Karjust

13:15 - 14:15 Lõuna

14:15 - 14:50 Eesti maapõueuuringute tuleviku arengutest Eesti Geoloogiateenistuse tegevuste valguses - Alvar Soesoo

14:50 - 15:25 Kittilä kaevanduse tehnoloogia arengud - Elen Toodu

15:25 - 15:45 Energiapaus

15:45 - 16:15 EIT Raw Materials - innovatsioon maavarade valdkonnas. Eesti ettevõtete ja start-up'ide võimalused - Veiko Karu

16:15 - 16:45 Pan-European Competence Certificate for Shot-firers/Blast designers - Lõhkajate töörände võimaluste ühtlustamine EU riikides - Teele Tuuna

16:45 - 17:15 Belt monitoring, enclosed belting solutions and general conveyor belts - Technobalt Eesti

17:30 - 18:45 Mektory laborite külastus

19:00 - 22:00 Pidulik õhtusöök Mektory's, DJ Artur Raidmets

22:00 Järelpidu Tallinna öös

Organiseeritud on buss Jõhvi - Tallinn - Jõhvi. Buss väljub kell 6:15 Jaama tänav 10 ja 6:30 Kohtla-Järve Kunstide kooli peatuses ja õhtul Tallinnast 22:30.

Konverentsi osavõtt on tasuline. Palume täita registreerimisvorm. Osavõtu tasud on järgnevad:

Osalustasu

Enne 30.04 (k.a)

Pärast 30.04

Tavaliige

25.-

35.-

Noorliige

15.-

30.-

Mitte liige

50.-

60.-

Osalustasud maksta MTÜ Eestimäeselts a/a kontole EE322200221017255193. Märkida enda nimi ja "Mäekonverents 2018". 

Registreermise viimane tähtaeg 07.05.2018.

Kõik, kellel on tasumata liikmemaks, palun seda teha enne konverentsi. Liikmemaks tavaliikmel on 16 €/a, mittetöötaval pensionäril 6 €/a ja noorliikmel 3 €/a.

Lisainfo: Vesta Kaljuste (vesta@maeselts.ee, 55 33 801)

Seisuga 06.05.2018 registreerunud.

EMS Juhatus

 

Liikmemaks

Tuletame meelde, et seltsi põhikirja järgi tasutakse liikemaks I kvartali lõpuks. Paljud on ülekanded juba teinud, kuid samas on paljudel see tegemata.

Liikmemaks on vajalik hääletusõiguse omamiskes ning koolitustel ja konverentsidel soodustuste saamiseks.

Liikmemaksud on: tavaliikmel 16 €/a, mittetöötaval pensioäril 6 €/a ja noorliikmel 3 €/.

Maksmise tähtaeg on 31.03.2017.

Juriidiliste liikmete tasud on leitavad siit ning maksmise info siit.


 

Eesti Mäeselts MTÜ

Eesti Mäeselts on kutseühing, mis ühendab kõrgharidusega erialainimesi ja juriidilisi isikuid, kelle põhitegevus on vahetult seotud mäendusega ja kes omavad ühiseid huve Eesti arengut soodustava teadus-, keskkonna, haridus- ja majanduspoliitika kujundamisel mäenduse valdkonnas.

 


Tähelepanu!

Eesti Mäeseltsi ametlik e-maili aadress on: info[at]maeselts.ee

Kutseomistamise e-maili aadress on: kutseomistamine[at]maeselts.ee

Aadressid maeselts at hot dot ee ja maeselts at gmail dot com ei ole Eesti Mäeseltsi hallatavad ja seetõttu palume neid pöördumiste puhul mitte kasutada. Sama kehtib ka kõigi veebiaadresside puhul, mis  on muul kujul kui www.maeselts.ee.