Test Test Test

www.maeselts.ee

Mäekonverents 2014


ekonverentsi ettekanded on allalaetavad

Günter Tiess - EU Raw Material Initiative: Policy Challenges of reducing Raw Materials Depency in the EU 

Tarmo All - Maapõu ja strateegiline planeerimine

Lili Kirikal- Eesti põlevkivitööstus: arengustsenaariumid ja majanduslike mõjude analüüs

Maris Saarsalu - Olulisemad kavandatavad muudatused maapõue kasutamise ja kaitse regulatsioonis

Martin Triipan - Maapõue valdkonnas riigi järelevalve karmistumisest ja selle käigus ilmnenud probleemidest

Jürgen Aluoja - Drooniga karjääride mõõdistamine

Magnus Mägedi - Avakaevandamise tehnika ja tehnoloogia

Mäeseltsi pöördumine Vabariigi Valitsusele "Riikliku maapõuestrateegia" koostamiseks on vaadatav siin.

 

SPONSORID

PLAATINUM SPONSORID

KULDSPONSORID

 

HÕBESPONSOR

SPONSOR