Väljastatud kutsetunnistused

Infot isikute kohta, kellele on antud mäetehniku ja mäeinseneride kutse, leiab kutsekoja kodulehelt.