Kutseomistamine

Kontakt:     Helis Vahtra (51 41 497)

E-mail:        kutseomistamine[at]maeselts.ee


OLULISED DOKUMENDID:

Kutse andmise kord ja kutse taotlemise eeltingimused (Lisa 1, Lisa 2)

Kutse menetlemise kord 

Taotletavad kutsed ja kutsestandardid

Kutseomistamise tasu 

Isikuandmete töötlemise tingimused kutse andmisel

KUTSE TAOTLEMISE DOKUMENDID:

Kutse taotlemise eeltingimused on toodud kutse andmise korra punktis 2. Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

1. Kutseomistamise taotluse (Kutse taotlemise avalduse vorm)

2. Curriculum Vitae

3. Portfoolio (CV ja portfoolio vorm)

4. Haridust tõendav dokument ja hinneteleht

5. Täiendkoolituse tunnistused

6. Maksekorraldus või garantiikiri

Hindamiskomisjonil on õigus kutsuda taotleja vestlusele. Vestluse toimumisest teavitab kutsekomisjoni toimetaja taotlejat vähemalt 5 päeva ette.


TAOTLEMISTÄHTAJAD 2021: 

I taotlusvoor − 25.01 - 07.02.2021, otsused 11.03.2021

II taotlusvoor − 19.04 - 02.05.2021, otsused 04.06.2021

III taotlusvoor − 04.10 - 17.10.2021, otsused 19.11.2021


KUTSEOMISTAMISE TASU:

Kutse

Esmataotlemise tasu

Taastõendamise tasu

Volitatud mäeinsener, tase 8

348 EUR

199 EUR

Diplomeeritud mäeinsener, tase 7

263 EUR

181 EUR

Mäeinsener, tase 6

153 EUR

121 EUR

Mäetehnik, tase 5

119 EUR

76 EUR

 Taotlusdokumentidega tuleb lisada maksekorraldus või garantiikiri.

REKVISIIDID: 
MTÜ Eesti Mäeselts 
Swedbank EE062200221056578394 
Selgitus: Kutsetase, taotleja nimi 
Viitenumber 124452  


VÄLJASTATUD KUTSETUNNISTUSED: 

Infot isikute kohta, kellele on antud kutsetunnistused, saate otsida Kutsekoja kodulehelt. Samuti leiab sealt kutsetunnistuste lisade registri.