Test Test Test

www.maeselts.ee

Kutseomistamine

Kontakt:     Helis Vahtra (51 41 497)

E-mail:        kutseomistamine[at]maeselts.ee

 

Kutse andmise kord

Kutse menetlemise kord

Taotletavad kutsed ja kutsestandardid

Kutseomistamise tasu

Kutse taotlemise eeltingimused on toodud kutse andmise korra punktis 2. 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

1. Kutseomistamise taotlus

2. Curriculum Vitae

3. Portfoolio (CV ja portfoolio näide)

4. Haridust tõendav dokument ja hinneteleht

5. Täiendkoolituse tunnistused

6. Maksekorraldus või garantiikiri

 


Taotlemistähtajad 2020: 

I taotlusvoor − 03.02 - 16.02.2020, otsused 19.03.2020

II taotlusvoor − 27.04 - 10.05.2020, otsused 11.06.2020

III taotlusvoor − 05.10 - 18.10.2020, otsused 19.11.2020

Hindamiskomisjonil on õigus kutsuda taotleja vestlusele. Vestluse  toimumisest teavitab Kutsekomisjoni toimetaja taotlejat vähemalt 5 päeva ette.


 

Kutseomistamise tasu

Kutse

Kutseeksami (kutseomistamise) tasu

Taastõendamise tasu

Volitatud mäeinsener, tase 8

348 EUR

199 EUR

Diplomeeritud mäeinsener, tase 7

263 EUR

181 EUR

Mäeinsener, tase 6

153 EUR

121 EUR

Mäetehnik, tase 5

119 EUR

76 EUR

Taotlusdokumentidega tuleb lisada maksekorraldus või garantiikiri.

Rekvisiidid: 
MTÜ Eesti Mäeselts 
a/a EE062200221056578394 Swedbank 
Selgitus: Kutsetase, taotleja nimi 
Viitenumber 124452 

 


Väljastatud kutsetunnistused: 

Infot isikute, kellele on antud kutse Mäeinsener IV, diplomeeritud mäeinsener V või Volitatud mäeinsener V, saate otsida Kutsekoja kodulehelt.

Samuti leiab sealt kutsetunnistuste lisade registri.