Kutsekomisjoni kooseis

Kutsekomisjoni kooseisu kuuluvad järgmiste institutsioonide esindajad:

Tööandjate esindajad

Enefit Power AS - Allan Viil
J. Viru Markšeideribüroo - Jürgen Aluoja
EMTEL - Heini Viilup

Töötajate/spetsialistide esindajad

MTÜ Eesti Mäeselts - Vesta Kaljuste 

Koolitajate esindajad: 

TTÜ Geoloogia Insituut - Helena Gailan
TTÜ Virumaa Kolledz - Viktor Andrejev

Muud osapooled (tarbija-, järelevalve-, riigi esindajad jne)

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet - Lauri Kütt

Kutse- ja erialaliitude esindajad

Eesti Geodeetide Ühing - Jaan Kallandi
Eesti Inseneride Liit - Arvi Hamburg

Kutsekomisjoni esimees - Vesta Kaljuste
Kutsekomisjoni aseesimees- Heini Viilup
Kutsekomisjoni toimetaja - Helis Vahtra

Kutsekomisjoni vaatleja (Kutsekoja koordinaator) - Reet Suviste