Mäekonverents 2018

 Hea mäeseltsiline!

Lisaks Eesti Vabariigile saab 100 aastaseks ka mäehariduse kants Tallinna Tehnikaülikool. Juubeli tähistamiseks kutsume Teid 2018. aasta Mäeseltsi üldkoosolekule ja Mäekonverentsile, mis toimub 11.05.2018 Tallinnas, Tallinna Tehnikaülikooli Mektory hoones. 

Enne konverentsi toimub ka iga-aastane üldkoosolek. Seekordsel koosolekul on kavas ka uue juhatuse valimine, mistõttu on osavõtt eriti oluline. Kes kohale ei saa tulla palune leidke endale keegi keda oma häälega volitada! Kõik kes soovivad enda või kellegi teise kandidatuuri üles seada palume sellest teada anda.

Üldkoosolekule järgneb konverents. Tähtpäevale kohaselt on konverentsi teemaks "Mäenduse areng läbi hariduse ja teaduse" ehk pöörame oma pilgu mäehariduse ja -teaduse minevikule ning tulevikule. Pärast konverentsi ettekandeid toimuvad TTÜ ruumides erinevad hariduse ja teaduse teemalised töötoad. Traditsiooniliselt toimub pärast konverentsi pidulik õhtusöök kus kuulutame välja auliikme ja täname sponsoreid. Seejärel jätkame järelpidustustega.

Planeeritud päevakava

9:00 - 9:30 Kogunemine, registreerimine

9:30 - 11:30 Eesti Mäeseltsi üldkoosolek

12:15 - 17:15 Konverents

Avasõnad - Renno Veinthal

TTÜ põlevkivitehnoloogia ja Industri 4.0 väljakutsed ja võimalused - Alar Konist, Tauno Otto

Eesti maapõueuuringute tulevik ja arengud - Alvar Soesoo

Kittilä kaevanduse tehnoloogia arengud - Elen Toodu

Lõhkajate töörände võimaluste ühtlustamine EL riikides - Teele Tuuna

Uuemad suunad konveierite maailmas - Technobalt Eesti

EIT Raw Materials programm - Veiko Karu

17:30 - 18:45 Töötoad

19:00 - 22:00 Pidulik õhtusöök Mektory's, DJ Artur Raidmets

22:00 Järelpidu Tallinna öös

Organiseeritud on buss Jõhvi - Tallinn - Jõhvi. Bussväljub kell 6:30 Jaama tänav 10 ja õhtul Tallinnast 22:30.

Konverentsi osavõtt on tasuline. Palume täita registreerimisvorm. Osavõtu tasud on järgnevad:

Osalustasu

Enne 30.04 (k.a)

Pärast 30.04

Tavaliige

25.-

35.-

Noorliige

15.-

30.-

Mitte liige

50.-

60.-

Osalustasud maksta MTÜ Eestimäeselts a/a kontole EE322200221017255193. Märkida enda nimi ja "Mäekonverents 2018". 

Registreermise viimane tähtaeg 07.05.2018.

Kõik, kellel on tasumata liikmemaks, palun seda teha enne konverentsi. Liikmemaks tavaliikmel on 16 €/a, mittetöötaval pensionäril 6 €/a ja noorliikmel 3 €/a.

Lisainfo: Vesta Kaljuste (vesta@maeselts.ee, 55 33 801)

EMS Juhatus

 

Liikmemaks

Tuletame meelde, et seltsi põhikirja järgi tasutakse liikemaks I kvartali lõpuks. Paljud on ülekanded juba teinud, kuid samas on paljudel see tegemata.

Liikmemaks on vajalik hääletusõiguse omamiskes ning koolitustel ja konverentsidel soodustuste saamiseks.

Liikmemaksud on: tavaliikmel 16 €/a, mittetöötaval pensioäril 6 €/a ja noorliikmel 3 €/.

Maksmise tähtaeg on 31.03.2017.

Juriidiliste liikmete tasud on leitavad siit ning maksmise info siit.


 

Eesti Mäeselts MTÜ

Eesti Mäeselts on kutseühing, mis ühendab kõrgharidusega erialainimesi ja juriidilisi isikuid, kelle põhitegevus on vahetult seotud mäendusega ja kes omavad ühiseid huve Eesti arengut soodustava teadus-, keskkonna, haridus- ja majanduspoliitika kujundamisel mäenduse valdkonnas.

 


Tähelepanu!

Eesti Mäeseltsi ametlik e-maili aadress on: info[at]maeselts.ee

Kutseomistamise e-maili aadress on: kutseomistamine[at]maeselts.ee

Aadressid maeselts at hot dot ee ja maeselts at gmail dot com ei ole Eesti Mäeseltsi hallatavad ja seetõttu palume neid pöördumiste puhul mitte kasutada. Sama kehtib ka kõigi veebiaadresside puhul, mis  on muul kujul kui www.maeselts.ee.